Utrustningskrav på våra turer

Fullständig utrustning gäller på alla våra turer. Du kan bli avvisad innan turen om du har brister i utrustningen. Den som inte har fullständig utrustning och avvisas kommer att få betala full turavgift.

Följande utgör obligatorisk utrustning:
 • Ryggsäck med fullständigt ombyte i vattentäta påsar
 • Ryggsäcken måste vara utrustad med midjerem och grenrem (eller benslingor)
 • Isdubbar
 • Visselpipa (ej med kula; ej i metall)
 • Dubbelpik (helst) eller ispik plus extrastav
 • Räddningslina med klätterkarbinhake och förlängningsband. Se bilden.
   Karbinhaken placerad högt (3).
   Förlängningsbandet (1) fäst i midjeremmen (2). Räddningslinan i sin påse (5) ska
   kunna dras fram utan att ryggsäcken behöver tas av. 


Du har också med dig:
 • Matsäck med varm dryck
 • Dryck under dagen
 • Förstärkningsplagg till rasten + sittunderlag
 • Knäskydd
 • Gärna hjälm
 • Gärna armbågsskydd
 • Solglasögon (viktigt mot sol och vind på isen)
 • Verktyg och reservdelar till dina egna skridskor

Tänk på att:
 • Ryggsäcken och pikarna bör vara märkta med ditt namn
 • Ryggsäcken ska alltid innehålla ID-handlingar/namnlapp kompletterad med
   telefonnummer till nära anhörig (ICE). Lägg detta i fickan i locket. 

Tag med medlemskort i Friluftsfrämjandet. Det finns numera digitalt i Min profil - visa i mobilen eller skriv ut på papper hemma.

 
 
Ändrad 2023-01-24